KONTAKT


Jiří Spěváček

revizní technik PZ


Mobil:    602 945 406

Pevná:   312 684 722


plynorevize@email.cz


PRACOVNÍ DOBA


Dle dohodyPOHOTOVOST PLYN


Pohotovostní linka

Telefon 1239

UPOZORNĚNÍ


Neprovádíme servisní prohlídky ani opravy plynových  spotřebičů.

QR VIZITKA


                            Vizitka QR


          Valid XHTML 1.0 Transitional

VÍTEJTE NA NAŠICH STRÁNKÁCH

testoProvádíme pravidelné revize, kontroly a tlakové zkoušky plynových zařízení v souladu s ustanoveními právních předpisů a českých technických norem s následným předáním revizní zprávy a případných návrhů na odstranění zjištěných závad. V rámci pravidelné provozní revize zjišťujeme aktuální stav plynových rozvodů a plynospotřebičů. Případné drobné závady ihned odstraníme.


warning


REVIZE PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ PODLE VYHL. ČÚBP č. 85/78 SB.

Podle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení je každá organizace provozující vyhrazená plynová zařízení dle vyhlášky č. 21/1979 Sb. povinna provádět pravidelné revize a kontroly těchto zařízení.

Provozní revize plynového zařízení se provádí 1 x za 3 roky, pokud není jinými předpisy, nebo orgány státního dozoru určeno jinak.

Revizí zařízení se rozumí celkové posouzení zařízení, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením a měřením zjišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost zařízení.

Kontrola plynového zařízení se provádí 1 x ročně, s vyjímkou roku, kdy je prováděna provozní revize.

Kontrolou zařízení je posouzení, zda stav provozovaného zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti práce u technických zařízení a požadavkům požární ochrany.

Odběrným plynovým zařízením je veškeré zařízení počínaje hlavním uzávěrem plynu, včetně zařízení pro konečné využití plynu; není jím měřicí zařízení (plynoměr).Více zde

PROVÁDÍME VÝMĚNY PLYNOVÝCH HADIC U SPORÁKŮ

Eurotisflex Swing je hadice k připojení plynových spotřebičů. Jde o nerezovou plynovou hadici s otočnou koncovkou. Ideální je její využití k plynovému sporáku. Hadice má neomezenou životnost

eurotis

Řez nerezovou hadicí Eurotisflex Swing

Provádíme montáže plynových sporáků. Sporáky připojujeme bezpečnostními ohebnými hadicemi z nerezu Eurotisflex 2 dle ČSN EN 14800. Tyto hadice splňují bezpečnostní požadavky ČSN EN 1775 čl. 5.7 a TPG 704 01 čl. 8.2.2 na požární odolnost 650°C po dobu 30 minut. Tyto hadice mají neomezenou životnost. Provádíme výměny staršího typu pryžových hadic. Životnost pryžových plynových hadic je stanovena výrobcem (zpravidla 5 let). Tyto hadice nesplňují výše uvedené požadavky. V případě prošlé životnosti pryžové plynové hadice doporučujeme z bezpečnostních důvodů provést její výměnu.
Jakékoliv zásahy do plynového zařízení a spotřebičů včetně výměny plynové hadice může provádět pouze pracovník odborné a oprávněné firmy.

RYCHLÝ KONTAKT

Mobil:    602 945 406
Telefon:  312 684 722

Email:     plynorevize@email.cz
Website: www.plynoserviskladno.cz

Copyright © 2024 Plynoservis Jiří Spěváček | Designed by templatemo